TED Ţzmir Koleji
Anasayfa    |   Kayıt Bilgileri   |   İletişim    |    Insan Kaynaklari   |    English     |    Türkçe
 
 
KURUMSAL OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE DESTEK BİRİMLER   OKULDA YAŞAM
  TED Ţzmir Koleji DESTEK BİRİMLER  
TED Izmir Koleji ATATÜRK KÖŞESİ
AtatŘrk K÷sesi
   
TED Izmir Koleji ERASMUS + PROJESİ
   
TED Izmir Koleji ETKİNLİK TAKVİMİ
    Ocak 2018    
Pzt Sal Crs Prs Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
       
 
 
   

TED   PS─░KOLOJ─░K DANI┼×MA VE REHBERL─░K B─░R─░M─░

Esen Cansu ÖZTÜRK

Psikolojik Dan─▒┼čman ve Rehberlik Uzman─▒

(─░lkokul - Ortaokul Bölümü)

c.ozturk@tedaliaga.k12.tr

 Hakan ARSLAN

 Psikolojik Dan─▒┼čman ve Rehberlik Uzman─▒

 (Lise Bölümü)

 h.arslan@tedaliaga.k12.tr

  

Psikolojik Dan─▒┼čma ve Rehberlik (PDR) Birimimiz, okulumuzda ö─črenim gören tüm ö─črencilerimizin geli┼čim dönemi özelliklerini dikkate alarak kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ güçlükleri, sorun haline dönü┼čmeden çözmelerine yard─▒mc─▒ olmay─▒ ve kendini tan─▒yan, uyum ve ileti┼čim becerilerine sahip, çevresine duyarl─▒, mutlu, sa─čl─▒kl─▒ ve yarat─▒c─▒ bireyler olmalar─▒na katk─▒da bulunmay─▒ amaçlamaktad─▒r. Bu do─črultuda; ça─čda┼č rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çal─▒┼čmalar─▒n─▒ planlamakta, ö─črenci merkezli bir yakla┼č─▒m içinde en iyi hizmete ula┼čmay─▒ hedeflemektedir.

 PDR Birimimizin taraf─▒ndan sunulan hizmetler a┼ča─č─▒da belirtilen ┼čekilde özetlenebilir;

Oryantasyon Çal─▒┼čmalar─▒: Okulumuza yeni ba┼člayan ve kademeler aras─▒ geçi┼č yapan ö─črencilerimizin en k─▒sa sürede uyum sa─člamalar─▒ için gerekli bireysel ve grup destek çal─▒┼čmalar─▒ yap─▒lmaktad─▒r.

Ö─črenci Tan─▒ma Çal─▒┼čmalar─▒: Ö─črencilerimizin psiko-sosyal geli┼čimlerini tamamlayarak mutlu ve ba┼čar─▒l─▒  bireyler olabilmeleri  için öncelikle  kendilerini  tan─▒y─▒p; yetenek, ilgi ve beklentilerinin fark─▒nda olmalar─▒ ve  bireysel kimliklerini bu güçlü─čü temelde in┼ča etmeleri öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçekle┼čtirmek amac─▒yla bireysel rehberlik görü┼čmeleri ve envanter uygulamalar─▒ yap─▒lmaktad─▒r.

Akademik Rehberlik: Okulumuzda verilen e─čitim ve ö─čretimde ö─črencilerimizin ald─▒─č─▒ e─čitimin kal─▒c─▒ olup temellendirilmesi amac─▒yla; ders çal─▒┼čma teknikleri, s─▒nav taktikleri, s─▒nav kayg─▒s─▒ konular─▒nda bireysel ve grup görü┼čmeleri, envanter uygulamalar─▒, bilgilendirme sunumlar─▒ ve  seminerler gerçekle┼čtirilmektedir.

Mesleki Rehberlik: Ö─črencilerimizin hayatlar─▒ndaki en önemli seçimlerinden biri olan meslek tercihini, kendi ilgi ve yetenekleri do─črultusunda yapmalar─▒ ve bu yolda emin ad─▒mlarla ilerlemelerini sa─člamak amac─▒yla  birimimiz taraf─▒ndan bireysel rehberlik görü┼čmeleri, envanter çal─▒┼čmalar─▒, bilgilendirme sunumlar─▒ ve  kariyer fuar─▒ gerçekle┼čtirilmektedir.

Bireysel ve Grup Psikolojik Dan─▒┼čma Hizmeti: Belirli ya┼č gruplar─▒nda fiziksel ve sosyal geli┼čime ba─čl─▒ olarak birey pek çok sorun ya┼čayabilmektedir. Özellikle günümüz ko┼čullar─▒nda h─▒zl─▒ bir sosyal ve kültürel de─či┼čim ya┼čan─▒rken ö─črencilerimizin bu ko┼čullara ayak uydurabilmeleri ve güçlü bir kimlik in┼ča edebilmeleri ad─▒na ça─čda┼č rehberlik ilkeleri do─črultusunda bireysel ve grup psikolojik dan─▒┼čma hizmeti sa─članmaktad─▒r.

               Okulumuzda Uygulanan Psikolojik Dan─▒┼čma Hizmetinin Dayand─▒─č─▒ Temel ─░lkeler

  • ─░nsan Sayg─▒ya De─čer Bir Varl─▒kt─▒r: Her birey sahip oldu─ču özellikler bak─▒m─▒ndan biriciktir. Dolay─▒s─▒yla insano─člu dili, dini, cinsiyeti, sosyal s─▒n─▒f─▒, fiziksel ve psikolojik özellikleri, arzular─▒, dü┼čünceleri, tercihleri ve kararlar─▒ bak─▒m─▒ndan sayg─▒ya de─čer bir varl─▒kt─▒r.

 

  • Her Birey Seçme ve Karar Verme Özgürlü─čüne Sahiptir: Rehberlik, bireye seçme özgürlü─čü tan─▒yan çevrelerde var olabilir ve rehberli─čin görevi bireyin bu özgürlü─čünü kullanabilmesi için seçenekleri alg─▒layabilmesine ve do─čru tercihler yapmas─▒na yard─▒mc─▒ olmaya çal─▒┼čmakt─▒r.

 

  • Rehberlik Hizmetlerinde Yürütülmesinde Gönüllülük Esast─▒r: Hiç kimseye, bu hizmetlerden yararlanmas─▒ için bask─▒ yap─▒lamaz. Rehberlik hizmetleri zorlamayla de─čil, kat─▒l─▒m ve i┼čbirli─či içerisinde yürütülür.

 

  • Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Gizlilik Esast─▒r: Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi esnas─▒nda dan─▒┼čman─▒n mahremiyetine sayg─▒ duymakta ve dan─▒┼čan─▒n s─▒rlar─▒n─▒n saklanmas─▒na özen gösterilmektedir. Dan─▒┼čma ortamlar─▒nda güvenin olu┼čturulabilmesi için gizlilik ilkesine titizlikle uyulmaktad─▒r.

 

  • Rehberlik Hizmetlerinde Bireysel Farklara Sayg─▒ Duyulmal─▒d─▒r: Bireyler yetenek, ilgi, de─čer, tutum, geli┼čim özellikleri, psikolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik yönleri bak─▒m─▒ndan birbirinden farkl─▒l─▒k gösterirler. Rehberlik hizmetleri yürütülürken bu özellikler göz önünde bulundurulmaktad─▒r.
  • Rehberlik Hizmetleri Profesyonel Bir Yard─▒m Sürecidir: Rehberlik hizmetleri  belli bir plan ve program dahilinde yürütülmektedir. Bu i┼či yürüten ki┼čilerin alanda gerekli e─čitimi alm─▒┼č ve gerekli yeterlili─če ula┼čm─▒┼č olmas─▒ gerekir. Rehberlik hizmetleri uzmanlar─▒n liderli─činde, idareci, ö─čretmen ve di─čer okul personeli  i┼čbirli─či içerisinde yürütülmektedir.

 

  • Rehberlik Hizmetleri E─čitimin Ayr─▒lmaz Bir Parças─▒d─▒r: E─čitimin, ö─čretim ve yönetim gibi geleneksel iki i┼člevinin yan─▒nda geli┼čmekte olan rehberlik hizmetleri üçüncü temel aya─č─▒n─▒ olu┼čturmaktad─▒r. Rehberlik hizmetleri yürütülürken e─čitimin di─čer fonksiyonlar─▒ ile ahenk içerisinde olmas─▒na dikkat edilmektedir.

Koruyucu ve Önleyici Rehberlik: Ö─črencilerimizin ya┼čant─▒lar─▒nda kar┼č─▒la┼čma olas─▒l─▒─č─▒ olan problemleri henüz ortaya ç─▒kmadan engellemek amac─▒yla sunulan rehberlik hizmetidir.

 

PDR uzmanlar─▒m─▒z, ö─črenciler hakk─▒nda do─čru de─čerlendirmeler yapabilmek ve okul ile ev aras─▒ndaki uygulamalar─▒n tutarl─▒l─▒─č─▒n─▒ sa─člayabilmek amac─▒yla ebeveyn görü┼čmeleri de yapmaktad─▒rlar. Velilerimizin veya okulun öngördü─čü bu görü┼čmelerin, PDR Birimi’nden randevu al─▒narak gerçekle┼čtirilmesi i┼čleyi┼čin aksamamas─▒ aç─▒s─▒ndan önem ta┼č─▒maktad─▒r.


TED   B─░LG─░ ─░┼×LEM B─░R─░MI

 

Ertu─črul AYKIN

Bili┼čim Teknolojileri Uzman─▒

bim@tedaliaga.k12.tr

 

Bilgi ─░┼člem Birimimiz, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki geli┼čmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanlar─▒ belirlemek, uygulanmas─▒n─▒ sa─člamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donan─▒m ve yaz─▒l─▒m─▒n alt yap─▒lar─▒n─▒ olu┼čturmak, geli┼čtirmek ve süreklili─čini sa─člamak amac─▒ ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 


TED   K├ťT├ťPHANE

Öğrenmeyi ve araşt─▒rmay─▒ bir yaşam biçimi olarak sunan TED Alia─ča Koleji en k─▒sa zamanda ve en doğru bilgiye ulaşmalar─▒n─▒ sağlamak üzere öğrencilerine zengin bir kütüphane sunmaktad─▒r.


TED   MUHASEBE B─░R─░M─░

Gökhan OKKALIO─×LU

Muhasebe Birimi

g.okkalioglu@tedaliaga.k12.tr

 

 

Muhasebe Birimimiz, öncelikle  kampus içerisindeki tüm  ö─črencilerimizin okula  kay─▒t i┼člemlerinden ba┼člayarak ö─čretim y─▒l─▒ süresince tüm faaliyetleri  konusunda bölümü ile ilgili   en iyi hizmeti k─▒sa süre içerisinde  vermek  amac─▒ndad─▒r.

 

 


 
     
       
  TED Ţzmir Koleji HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ  
 
k12net Sistemi - TED Aliaga Koleji   TED Aliaga Koleji Okul Aile birligi Haber   Veli El Kitapšigi - TED Aliaga Koleji    
               
TED Genel Merkez - TED Izmir Koleji   Tanitim videolari - TED Aliaga Koleji   Veli BŘlteni - TED Aliaga Koleji   TED Mesale Dergisi - TED Aliaga Koleji  
 
TEDMEM - TED Aliaga Koleji 10.000 Genš Mesale TED ▄nversitesi TED ▄nivesitesi Sanal Tur  
 
TEDMEM - TED Aliaga Koleji
   
TEDMEM - TED Aliaga Koleji